Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Danfoss Värmepumpar AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fabriksrörelse, huvudsakligen för tillverkning av värmetekniska artiklar samt idka försäljning av tillverkade produkter ävensom att bedriva handel med värmetekniska artiklar och utöva annan därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556269-6483
Företagsform: Aktiebolag