Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonshuset Swenzén AB

"Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, konsultverksamhet inom områdena reklam, distribution och marknadsföring samt förvaltning av fast egendom och värdepapper, ävensom idka med nämnda rörelsegrenar förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Distribution - Marknadsföring - Reklambyråer
Org.nr: 556267-8689
Företagsform: Aktiebolag