Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Chriab Invest AB

"Bolaget skall utgöra servicebolag åt Advokatfirman Norrköpings Juridiska Byrå AB, idka handel med aktier och värdepapper av alla slag investera i och förvalta värdepapper av alla slag, investera i jämväl andra typer av investeringsobjekt innefattande både fastigheter och rörelsedrivande företag såväl i Sverige som utomlands idka handel med investeringskonst, antikviteter, ädelstenar, ädla metaller och värdeföremål i övrigt, idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Fastigheter - Ädelstenar
Org.nr: 556262-8932
Företagsform: Aktiebolag