Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Deltatvå AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultativ förmedling av tjänster inom redovisning, data, byggnation och fastighetsförvaltning, även försäljning av datautrustning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva artistisk verksamhet med inriktning på att utveckla, producera och sälja musik och musikanknutna rättigheter och därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget bedriva hundverksamhet, lydnadskurser och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Datakonsult - Förmedling - Redovisning
Org.nr: 556258-9605
Företagsform: Aktiebolag