Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SGR Svensk Gräs Renovering AB

"Bolaget skall utföra renoveringar, nyanläggningar, dränering, underhåll och förbättring av gräsytor, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Dränering - Renovering - Underhåll
Org.nr: 556258-1628
Företagsform: Aktiebolag