Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inventron AB

"Aktiebolaget ska bedriva verksamhet och konsultation inom vd att hyra, företagsledning, företagsutveckling, företagsförvärv och kostrådgivning samt äga och handla med konst och värdepapper liksom därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Företagsutveckling - Konst - Konsult - Kostrådgivning - Massage
Org.nr: 556242-7665
Företagsform: Aktiebolag