Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB ELITA

"Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, aktier och andra värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556196-6101
Företagsform: Aktiebolag