Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HANDELSHUSET JEPKAB AB

"Bolaget skall bedriva grossist- och agenturverksamhet inom områdena transportmedel, VVS, våtrumsvaror, värmepumpar och energibesparing, installation av VVS, våtrumsvaror, värmepumpar och energibesparing samt uthyrning av transportmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556194-8844
Företagsform: Aktiebolag