Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EH-Konsult AB

"Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet för värme-, ventilation. och sanitetsarbeten inom VVS området och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och liknande finansiella instru ment och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Ventilation
Org.nr: 556146-3067
Företagsform: Aktiebolag