Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Blue & Red AB

"Bolaget skall köpa och förvalta fastigheter samt bedriva handel med trä och järnvaror, handel med värdepapper och konst inom och utom landets gränser, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konst
Org.nr: 556101-6980
Företagsform: Aktiebolag