Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Boken AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556088-7787
Företagsform: Aktiebolag