Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KG Knutsson AB

"Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag, bedriva handel med och konstruktion, tillverkning, försäljning, uthyrning och service av delar och tillbehör till maskiner, motorfordon och fartyg samt verktyg med särskild inriktning mot mekanis ka, elektroniska och hydrauliska transmissionsaggregat, och även bedriva handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att idka representation på agenturbasis för utländska fabriker, som är inriktade på bil-, maskin- och verkstadsindustrin samt att bedriva utvecklings- och konstruktionsverksamhet företrädesvis inom nämnda områden ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bildelar - Reservdelar - Verktyg
Org.nr: 556075-1975
Företagsform: Aktiebolag