Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB EVN Redovisning

"Bolaget skall sälja tjänster inom redovisningssektorn samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556058-3949
Företagsform: Aktiebolag