Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elsböll & Christensen HB

"Bolagets syfte är att tillgodose olika kultur- och fritidsintressen hos allmänheten. Produktion av manuskript till stadsvandringar, guidningar, föredrag och bildspel. Att avyttra stadsvandringar, guidningar, föredrag och visningar av bildspel. Tillverka, försälja och leverera ved."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Ved
Org.nr: 969744-8521
Företagsform: Handelsbolag