Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggnadsföreningen Folkets Hus u p a i Vuollerim

"Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska in- tressen genom att äga och förvalta allmänna samlingslokaler som uthyres åt enskilda personer och sammanslutningar oavsett nationalitet, språk, religion eller politisk uppfattning för att främja yttrande- och mötesfriheten, ett allsidigt föreningsliv samt annan kulturell och ideell verksamhet. Föreningen kan också förmedla eller i egen regi bedriva kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ingen branschkoppling
Org.nr: 798500-0228
Företagsform: Ekonomisk förening