Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BID branschförening för interiör och design ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva frågor som ökar intresset för interiör och design."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsundersökningar
Org.nr: 769624-1376
Företagsform: Ekonomisk förening