Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GrönFramtid EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete efter var och ens förmåga med arbetsträning samt därmed förenlig verksamhet. Kooperativets verksamhet ska genomsyras av en humanisk människosyn där individuell och gemensam utveckling möjliggörs. Ett högt kvalitetstänkande bör ligga till grund för verksamheten och de kooperativa principerna ska följas. Verksamheten kan vidare leda till att deltagare med någon form av funktionshinder på samma sätt bereds arbetstillfällen samt återhämtning. Kooperativet ska kunna utgöra plattform och ge bättre beredskap för situationen på arbetsmarknaden och till vidare utbildning."
Finns i branscher på Wedoo: Grund
Org.nr: 769622-8753
Företagsform: Ekonomisk förening