Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fablernas Tillväxt Ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse: Genom att sprida beatpoeten Lasse Fabels musik och poesi. Genom medlemmarnas liveframträdanden i Sverige och utomlands. Genom fonograminspelningar och distribution och försäljning av dessa. Genom klubbverksamhet och övrig musikverksamhet, som exempelvis festivaler, galor och andra evenemang. Genom marknadsföring av musiken i olika media, tidningar, TV, radio och som filmmusik. Genom medlemmarnas musik,skrivna ord, fotografier, hantverk och konst. Föreningen har även till ändamål att: Bevaka medlemmarnas ekonomiska intressen som upphovsmän och utgivare av musik och musikrealterade produkter. Bevaka medlemmarnas ekonomiska intressen vid kommerisell använd ning av musiken såsom i reklamsammanhang."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Evenemang - Hantverk - Konst - Marknadsföring
Org.nr: 769614-3408
Företagsform: Ekonomisk förening