Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kastlösavind EF

"Föreningens syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att med egna vindkraftverk tillhandahålla sina medlemmar 1000 kWh vindkraftproducerad el per andel och år. Föreningen skall avsätta medel till fond för att säkra drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 769600-8932
Företagsform: Ekonomisk förening