Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sjögölets ekonomiska förening

"Föreningen har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen i fråga om anläggning och underhåll av allmänna platser och områden samt att äga och förvalta fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 769600-2463
Företagsform: Ekonomisk förening