Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bengtskärsvägens väg och brygga ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad beträffar reparation och underhåll av befintlig väg och brygga samt att uthyra båtplatser vid bryggan."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 716408-2278
Företagsform: EKONOMISK FÖRENING