Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skomakartorpets intressenförening, EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i fastigheten Lidingby 7:2, Vallby socken, Enköpings Kommun, samt anordnande och underhåll av bad- och bygganläggning inom föreningens verksamhetsområde."
Finns i branscher på Wedoo: Advokat - Underhåll
Org.nr: 716401-2168
Företagsform: Ekonomisk förening