Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomiska föreningen Skrytetorp

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. Förvärva och förvalta tomträtten till tomten nr 111 i kvarteret Skrytetorp inom stadsdelen Spånga'Tensta i Stockholms kommun, samt underhålla därtill enligt lag hörande anläggningar. 2. Ansvara för distribution av värme, varm- och kallvatten samt sophantering inom området. 3. Ombesörja gemensam fastighetsservice, enl. punkt 4, samt åtgärder för gemensam trevnad. 4. Ombesörja underhåll enligt föreningens stadgar."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Underhåll
Org.nr: 702002-8101
Företagsform: Ekonomisk förening