Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PLBoltensternsvägen Holding AB

"Bolaget skall direkt eller via dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning, rådgivning, import och marknadsföring av växtskyddsmedel, gräsfrön och tillsatsmedel främst till grönytor, jordbruk, fruktodling och växthus. Bolaget skall också bedriva uthyrningsverksamhet av fordon och maskiner samt bedriva förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Marknadsföring - Rådgivning - Växthus
Org.nr: 559020-9788
Företagsform: Aktiebolag