Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gällinge Stefans Gräv AB

"Aktiebolaget ska bedriva gräv- och schaktningsrörelse, bergspräckning, försäljning av reningsverk, samt service- verksamhet på avloppsanläggningar och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gräv - Markarbeten - Reningsverk
Org.nr: 556991-1836
Företagsform: Aktiebolag