Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Upplands Träd och Markservice AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av tjänster till företag och privatpersoner. Främst inom områdena trädvård och fällning samt skog- och naturvård. Även markarbeten, mindre byggnationer och underhåll, reparationer, montering av lantbruk- och skogsmaskiner. Vi är utbildade och utför främst avancerade trädfällningar, precisionsfällning samt nedtagning av svåra träd. Även trädsäkring och omhändertagande av vindfällen. Handel med fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Markarbeten - Trädgårdsskötsel - Underhåll
Org.nr: 556986-1619
Företagsform: Aktiebolag