Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fryksände e'Ko & Miljö AB

"Bedriva lantbruk och djuruppfödning på arrenderad mark och hyrda byggnader, utföra entreprenadtjänster inom jord och skogsbrukssektorn, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet"
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk - Partihandel
Org.nr: 556979-2855
Företagsform: Aktiebolag