Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jannes Trädgårdstjänst i Lidköping AB

"Aktiebolagets verksamhet ska innefatta skötsel och underhåll av grönytor, trädgårdstjänster, snöröjning, fastighetsskötsel, städning och anläggningsarbeten."
Finns i branscher på Wedoo: Fastighetsskötsel - Snöröjning - Trädgårdsskötsel - Underhåll
Org.nr: 556937-9315
Företagsform: Aktiebolag