Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ersträsk Vind AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet genom projektering av vind- kraftsanläggningar, uppförande och drift av sådan anläggning samt värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva byggnation, drift och underhåll av nät för överföring av el och vägar och annan liknande nödvändig infrastruktur. Bolaget äger även medverka i finansieringen av egna och närstående bolags tillgångar och verksamhet samt ställa säkerheter för egna och närstående bolags förpliktelser i samband därmed."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 556902-2311
Företagsform: Aktiebolag