Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nordisk Säkerhet Holding NSH AB

"Bolaget skall äga och förvalta bolag inom säkerhetsbranschen samt värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelse- lagen eller i Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt därmed förenliga verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Ingen branschkoppling
Org.nr: 556836-0605
Företagsform: Aktiebolag