Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Åre Live Your Dream AB

"Bolaget ska bedriva en serviceverksamhet genom att erbjuda fritids- & äventyrsresor inom Norden i första hand. Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom handel och förmedling av konfektion och friluftsprodukter och produkter inom industri- design, konfektion samt interiör samt bedriva en konsult- verksamhet och utbildning inom fritids-, hälsa- och event samt handel, marknadsföring och försäljning. Bolaget kommer dessutom att bedriva verksamhet inom handel och förmedling av alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Bolaget kommer även att bedriva verksamhet inom handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556814-0585
Företagsform: Aktiebolag