Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luggavi Gård AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsbruk, vidareförädling av jordbruksprodukter, och insatsvaror till jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, fastighets- skötsel, handel med fordon, lantbruksmaskiner, entreprenad- maskiner, verkstadsinventarier och lösöre, försäljning av egenproducerad energi, bedriva träförädling och snickeri- verksamhet, verka som moderbolag i koncern samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk - Snickeri
Org.nr: 556721-6592
Företagsform: Aktiebolag