Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PJ Mäkleri & Juridik AB

"Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av fastigheter, bostadsrätter, byggnad på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter och konsultära tjänster inom fastighetsbranschen samt ekonomisk och juridisk rådgivning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Förmedling - Juridik - Rådgivning
Org.nr: 556696-4127
Företagsform: Aktiebolag