Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svärd i Malmö AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förlagsverksamhet avseende böcker och periodiska tidsskrifter, konsult inom reklam, marknadsundersökningar, förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Böcker - Konsult - Marknadsundersökningar
Org.nr: 556692-4667
Företagsform: Aktiebolag