Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ostkustens Trädgårdsservice AB

"Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet avseende mark- anläggningar och underhåll därav, bedriva godstransporter jämte annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Trädgårdsskötsel - Underhåll
Org.nr: 556666-5666
Företagsform: Aktiebolag