Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Björnänge Hills AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet avseende handel med varor och konsultverksamhet inom marknadsföring, ekonomi samt inom hotell, restaurang och nöjesverksamhet. Bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, äga och förvalta lös och fast egendom inom ovan angivna områden samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Fastigheter - Juridik - Marknadsföring
Org.nr: 556609-5203
Företagsform: Aktiebolag