Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brobjers Interiör AB

"Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av inredningsprodukter, förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter, jämte annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556603-6678
Företagsform: Aktiebolag