Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Björkö bygg Jonas Selén AB

"Bolaget skall utföra bygg- och anläggningsarbeten, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Markarbeten
Org.nr: 556586-7479
Företagsform: Aktiebolag