Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

JPT måleri AB

"Bolaget skall bedriva måleri inkluderande ny- och reparationsmålning, utvändig målning, tapetsering och därmed liknande verksamhet. Bolaget skall även handla och äga fast egendom samt handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Målare - Tapetsering
Org.nr: 556583-7902
Företagsform: Aktiebolag