Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

C-Å Ahlqvist AB

"Bolaget ska försälja, importera och exportera sport-, fritids- och rehabiliteringsprodukter, utföra marknadsundersökningar och lämna rådgivning beträffande ovannämnda produkter och tjänster. Bolaget ska också bedriva turisttjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsundersökningar - Rådgivning
Org.nr: 556545-3940
Företagsform: Aktiebolag