Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Addinord Redovisningsbyrå AB

"Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom redovisning, skatt, administration, juridik, ekonomistyrning och företagsledning, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556540-6922
Företagsform: Aktiebolag