Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Omvårdnadsspecialisterna Omroj AB

"Bolaget skall bedriva personaluthyrning, utbildning inom vård samt konsultering inom juridik och företagsekonomi. Bolaget skall även bedriva handel med förvaltning av fast egendom och värdepapper, caféverksamhet, försäljning av naturkosmetiska produkter, kroppsvård samt skönhetsvård, marknadsföring och reklam, närradioverksamhet, juridisk konsultering, revision och finansverksamhet, import samt export utav byggmaterial och livsmedel, turistverksamhet, välgörenhet, barnhemsdrift, drift och byggnation av sjukhus, bedriva undervisning i svenska för invandrare (SFI), förberedande undervisning för vårdpersonal från utlandet samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556532-4216
Företagsform: Aktiebolag