Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Norrbys Mjölk & Kött AB

"Bolaget skall idka lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk - Kött
Org.nr: 556510-4402
Företagsform: Aktiebolag