Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alaska Östra 48:18 AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556475-5303
Företagsform: Aktiebolag