Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EkonoMedia Affärspress AB

"Bolaget skall bedriva journalistisk produktion, layout och grafisk design samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta aktier, värdepapper och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Layout
Org.nr: 556472-5470
Företagsform: Aktiebolag