Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergshammar Västergård AB

"Bolaget ska bedriva markexploatering, försäljning av tomtmark, byggnadsverksamhet, uthyrning av fastigheter, lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Odlare
Org.nr: 556419-8322
Företagsform: Aktiebolag