Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Carlström Project AB

"Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom fastighets- överlåtelser, fastighetsförvaltning och företagsledning inom fastighetssektorn samt bedriva handel med konst."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Konst
Org.nr: 556415-2386
Företagsform: Aktiebolag