Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cammala fastighetsförvaltning AB

"a) Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt äga, förvalta och avyttra bostadsrättslägenheter, ägarlägenheter samt diverse fastigheter utomlands, b) bedriva handel med värdepapper, c) bedriva förvaltning och handel av internetdomäner samt äga och förvalta internetportaler, d) bedriva konsultverksamhet inom finansierings- och investeringsstrategi, e) bedriva telemarketingverksamhet, f) bedriva verksamhet inom arrangemang av konferenser, g) bedriva verksamhet inom spa, massage och akupunktur, h) bedriva utbildningsverksamhet riktat mot företag och organisationer inom området sociala insatser, i) bedriva restaurang- och cateringverksamhet, j) bedriva verksamhet inom hushållsnära tjänster, k) äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under a)-c) ovan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556404-6935
Företagsform: Aktiebolag