Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergshammars Förvaltnings AB

"Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier, andra värdepapper och fastigheter, handel med bilar och fordonsdetaljer samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Advokat - Bilar - Fastigheter
Org.nr: 556381-9993
Företagsform: Aktiebolag