Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Aröds Industriväg nr 9

"Bolaget skall ha som verksamhet att idka fastighetsförvaltning, mäkleri- och konsultverksamhet i samband därmed, redovisningskonsultationer jämte äga och förvalta fast och lös egendom ävensom annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556346-8221
Företagsform: Aktiebolag